The Resonance - Aldrig Verklig

Omslagsbild för

Katalognummer: SVU049.
Vinyl SVU049:

01 Aldrig verklig
02 Aldrig verklig (Demo)

Digital SVU051:

01 Aldrig verklig
02 Star
03 Aldrig verklig (Demo)


Tillbaka till releaser
Bakgrundsfoto: Martin Gohde